Ideea

01. Ideea propriului business

Deşi administrarea unei spălătorii self service fără atingere nu răpeşte prea mal timp, trebuie să conştientizăm că la început nu va fi chiar atât de simplu. În primul rând, trebuie să ne calculăm timpul, posibilităţile noastre financiare şi personale (dacă vom fi în stare să punem la punct toate formalităţile sau vom avea nevoie de ajutor).

Dispoziţia

02. EHRLE este la dispoziţia dvs

Din momentul obţinerii informaţiei iniţiale şi până la realizarea integrală a investiţiei suntem la dispoziţia dvs. Toată informaţia poate fi obţinută prin poşta electronică, la telefon sau în cadrul unei întrevederi.

Ajutorul nostru nu e doar de ordin teoretic, ci şi practic. Fiecare Investitor poate conta pe o consultaţie personală privind evaluarea teritoriului indicat sub aspectul investiţiei, precum şi al determinării potenţialului acestui teren, reieşind din anturajul imediat. Noi, fără îndoială, suntem în stare să alegem un model optim de spălătorie.

Terenul

03. Terenul pentru business

Pentru a instala o spălătorie proprie, este necesar să fiţi proprietar al terenului sau să-l luaţi în arendă pentru o perioadă de minimum 10 ani. Fireşte, în funcţie de dimensiunile terenului se calculează numărul de piste care pot fi instalate. Se presupune că, pentru menţinerea unei distanţe sigure şi asigurarea manevrării în siguranţă, o pistă de spălare trebuie să ocupe circa 250 m² de suprafaţă.

Nu toate terenurile sunt pretabile pentru amplasarea pe ele a unei spălătorii. E necesar să aibă anumite caracteristici geofizice, în plus va trebui să îndepliniţi unele formalităţi administrative, deoarece terenul, pe care se planifică instalarea spălătoriei, trebuie să fie de natură comunală ori pentru construcţii cu destinaţie comunală.

Urmează să mai aflaţi, dacă prin apropiere există posibilitatea racordării la apeduct, curent electric, precum şi la sistemul de canalizare. Suplimentar, trebuie să fie prevăzută aprovizionarea cu gaz ca una din modalităţile de încălzire a apei.

Documentaţia

04. Documentaţia tehnică

Înainte de a începe lucrările de construcţie, este necesar să dispuneţi de un proiect arhitectural (care poate fi procurat la EHRLE).

Începerea

05. Începerea lucrărilor de construcţie

După adaptarea proiectului de către arhitectul local, se poate proceda la lucrările de terasamente, care vor fi executate de firma angajată de Investitor. Inginerul delegat de EHRLE va urmări derularea lucrărilor, aprobând sau nu unele etape ale construcţiei.

Realizarea

06. Realizarea construcţiei

Încă în procesul obţinerii autorizaţiei de construcţie este necesar să alegeţi un antreprenor de încredere pentru executarea lucrărilor de construcţie. Important e să angajaţi constructori competenţi şi responsabili, fiindcă unele lucrări, în special, amenajarea fundaţiei cu sistem de „podea caldă”, nu mai pot fi corectate sau refăcute. Iar calitatea „turnării” fundaţiei, în mare parte, influenţează funcţionarea spălătoriei în perioada rece a anului, când rulajul spălătoriei, după cum arată practica, este mai intens. De regulă, inginerul EHRLE coordonează munca constructorilor pe parcursul executării lucrărilor de construcţie.

Montajul

07. Montajul spălătoriei

După încheierea lucrărilor de terasamente şi de construcţie, se procedează la montajul echipamentului şi a construcţiei. În ambele cazuri montajul este urmărit de câţiva angajaţi EHRLE. În final, fiecare Investitor urmează un curs de instruire privind funcţionarea spălătoriei, după care obţine certificatul şi începe să gestioneze de sine stătător businessul.

Important e să reţineţi că relaţiile noastre nu se încheie odată cu transmiterea certificatului pentru spălătorie. Având grijă de derularea corectă a investiţiei Clienţilor noştri, precum şi de profitabilitatea ei, noi oferim un ajutor deplin în activitatea de marketing, ţinând cont de necesităţile pieţei locale, consultaţii privind produsele chimice, şi, mai întâi de toate, service-ul rapid şi eficient.

Urmează!

Cel mai important e că relaţiile noastre nu se încheie odată cu transmiterea certificatului pentru spălătorie. Având grijă de derularea corectă a investiţiei Clienţilor noştri, precum şi de profitabilitatea ei, noi oferim un ajutor deplin în activitatea de marketing, ţinând cont de necesităţile pieţei locale, consultaţii privind produsele chimice, şi, mai întâi de toate, service-ul rapid şi eficient.

Up
Acest site foloseste cookie-uri (cookie-uri), astfel încât serviciul nostru pot lucra mai bine. Află mai multe am înțeles